10716 Jasper Ave 

Cleveland, Ohio 44111 

216-941-1508

St. E Premte Church

Albanian Orthodox Archdiocese

Shën. E Premte
 
 
 
 Shenjt mbrojtësi i kishës sonë, Shën E Premte, lindi në vitin 140 pas Krishtit. Ajo lindi në Provincën Ilire të Perandorisë Romake dhe prindërit e saj ishin shumë të pasur. Ata e quajtën atë pas - ditës në të cilën ajo lindi, të Premten, ose ditës së përgatitjes. Në gjuhën shqipe Epremte do të thotë
E premte Në gjuhën greke Shën E Premte njihet si Shën Paraskevi, në gjuhën sllave Shën Petka. Ajo ishte një e krishterë ortodokse shumë e devotshme si një vajzë e re dhe e përhapi Ungjillin në të gjithë Perandorinë Romake, edhe pse kjo ishte e ndaluar nga ligji Romak.

Pas vdekjes së prindërve të saj, ajo u dhuroi të gjithë pasurinë e saj të varfërve, së bashku me të gjitha pasuritë e saj. Menjëherë pas kësaj ajo udhëtoi në Jeruzalem për të qenë afër Tokës së Shenjtë dhe më pas u kthye më vonë në Shqipërinë e sotme. Ndërsa ishte atje, ajo i ishte përkushtuar Krishtit dhe Kishës së tij deri në vdekjen e saj.

Pas vdekjes së saj, reliket e saj u dërguan në qytetin e Kostandinopojës dhe ato u vendosën në Kishën Patriarkale deri në vitin 1570. Në 1570 reliket e saj u dërguan në Lasi, Rumani dhe u vendosën ceremonialisht në Kishën e Tre Hierarkëve. Shën E Premte konsiderohet si një nga Nënat e Shenjta të Kishës dhe ne festojmë ditën e festës çdo vit në Korrik, 26.